جدول برنامه های آنلاین باشگاه دیموند

Dimvand Online Programms

Even | روزهای زوج : Saturday-Monday-Wednesday

Odd | روزهای فرد : Sunday-Tuesday-Thursday

Workout Days Shop Credit
BodyAttack

Hanieh

Even

19 - 20

ورود ورود
Body awakening (middle age version)

سمانه اعلائی

هماهنگی ورزشکار و مربی

ورود ورود
Pilates

بهاره

هماهنگی ورزشکار و مربی

ورود ورود
Body awakening (middle age version)

سمانه اعلائی

Even

16 - 17

ورود ورود
Cardio

Sedigheh

هماهنگی ورزشکار و مربی

ورود ورود
Functional+Abs workout

آنا حجازى

هماهنگی ورزشکار و مربی

ورود ورود
Cx Worx

Hanieh

Even

20-20:30

ورود ورود
BodyWeight

Roya

هماهنگی ورزشکار و مربی

ورود ورود
|
All Rights Reserved @2020
| Dimvand Luxury Fintness Club