جدول برنامه های استودیو باشگاه دیموند

Dimvand Studio Programms

Even | روزهای زوج : Saturday-Monday-Wednesday

Odd | روزهای فرد : Sunday-Tuesday-Thursday

Name Days Studio Credit
Slide Fitness

آنا حجازى

Even

8-9

A
Slide Fitness

آنا حجازى

Even

10-11

A
Pillates

خاطره دانش

Even

11-12

A
PowerCardio

Roya

Even

12:30-14

A
Ballet

Hasti h

Even

16-17

A
Pillates

بهاره

Even

17-18

A
PowerCardio

Roya

Even

18-19

A
CxWorx

Hanieh

Even

19:00-19:30

B
BodyCombat

Anita mohtasham

Even

10-11

B
BodyJam

Anita mohtasham

Even

11-12

B
Cardio

مانیا گازرانی

Even

12-13

B
Kick Boxing

Roya

Even

17-18

B
BodyAttack

Hanieh

Even

18-19

B
TRX Functional

Hanieh

Even

19-20

B
Pillates

Hanieh

Odd

10-11

A
Slide Fitness

آنا حجازى

Odd

11-12

A
BodyPump

Hanieh

Odd

12-13

A
CxWorx

Hanieh

Odd

13:30-14:00

B
BodyWeight

Ava Saeedi

Odd

16-17

A
Ballet

Hasti h

Odd

17-18

A
BodyStep

Hanieh

Odd

18-19

A
Abs Workout

آنا حجازى

Odd

8:30-9:30

B
Grit

Sedigheh

Odd

9:30-10:30

B
BodyAttack

Hanieh

Odd

12-13

B
Bodycombat

Roya

Even

13:30 - 14

A
|
All Rights Reserved @2020
| Dimvand Luxury Fintness Club