نشاط

تحرک و سلامتی

موسیقی

شادی و نشاط

تفریح

حرکات مفرح

بادی جم چیست؟

بادی جم توسط آرکر میلز در نیوزلند طراحی شده است، بادی جم ترکیبی از موسیقی و تحرک است. شنیدن موسیقی که دوست دارید همراه با رسیدن به استایل مورد نظرتون چیزی است که در بادی جم وجود دارد.

کلاس های بادی جم در جلسات 30 تا 55 دقیقه ای برگزار میگردد.

بادی جم یعنی نشاط و تحرک

شنیدن موسیقی در سبکهای مختلف الکترونیک روح بادی جم است. بیایید شروع کنیم.

فواید

در حالی که با شور و نشاط و در حال تحرک و جنب و جوش هستید، قطعا و به شدت در حال سوزاندن کالری هستید و چه لذتی از این بهتر!

تازه شروع کردید؟

در بادی جم برای انجام حرکات شاد و مفرح هیچ محدودیتی نداریم، ما شما رو محدود نمیکنیم هرچند برنامه و حرکتی نشان میدهیم که به این وجد و نشاط و خوشحالی شما کمک میکند و هیچ چیزی نمیتواند شادی شما را متوقف کند.

فیلم های بادی جم

نمونه ای از فعالیتهای داخل باشگاه

ثبت نام کلاس های بادی جم

کلاس های غیرحضوری

تعداد جلسات : 5

مربی: هانیه

روزهای: آزاد

کلاس های حضوری

تعداد جلسات : 5

مربی: hanie

روزهای: زوج

تک جلسه

تعداد جلسات : 1

مربی: هانیه

روزهای: آزاد

آب کردن چربی شکم

Functional

Functional

Name Coach Time
Abs Workout Anna

Even: 8:30 - 9:30

Body Weight Ava

Odd: 16 - 17

Slide Fitness Anna

Odd: 11 - 12

Even: 8 - 9

Even: 10 - 11

TRX Hanie

Even: 19 - 20

Bosu Hanie

----

Power Cardio Roya

Even: 12:30 - 14

Even: 12:18 - 19

Cardio Roya

Even: 12 - 13

ورزش ریتمیک

Rhythmic

Rhythmic

Name Coach Time
Body Jam Anita

Even: 11 - 12

Ballet Hasti

Saturday: 16 - 17 (kids)

Sunday: 17 - 18

لسمیلز

LesMills

LesMills

Name Coach Time
Body Attack Hanie

Odd: 12 - 13

Even: 18 - 19

Body Combat Roya & Anita

Even: 13:30 - 14

Even: 10 - 11

Cx Worx

Hanie

Sedighe

Olya

Even: 19 - 19:30

Odd: 90:30 - 10

Odd: 13:30 - 14

Grit Sedighe

Odd: 9:30 - 10:30

BosyStep Hanie

Odd: 18 - 19

Body Jam Anita

Even: 11 - 12

BodyPump Helia

Odd: 12:15 - 13:15

استرچ

Stretch

Stretch

Name Coach Time
Ballet Hasti

Saturday: 16 - 17 (kids)

Sunday: 17 - 18

Yoga Fargol

Sunday & Tuesday

10:30 - 12

استرچ

Body Building

Body Building

Everyday

8 am - 10 pm

Tuesday

8 am - 18 pm

استرچ

Mixed Martial Arts

Mixed Martial Arts

Name Coach Time
Kick Boxing Roya

Even: 17 - 18

TaekWondo ---

----

New Fitness

Name Coach Time
Slide Fitness Anna

Even: 8 - 9

Even: 10 - 11

Odd: 11 - 12

Ballet Hasti

Saturday: 16 - 17 (kids)

Sunday: 17 - 18

|
All Rights Reserved @2020
| Dimvand Luxury Fintness Club |
developer : @_yacobi