افزایش

قدرت بدنی

تناسب

شکم، پهلو، پا

بهبود

وضعیت بدن

سی ایکس ورکس چیست؟

سی ایکس ورکس با به کار انداختن عضلات اطراف هسته اصلی بدن، مواد اولیه داشتن یک بدن قوی را ایجاد می کند. هسته قوی تر در تمام کارهایی که میکنید از کار روزانه تا ورزش مورد علاقه تان راندمان شما را افزایش میدهد. چسبی است که هرچیزی را به هم می چسباند. تمام حرکات سی ایکس ورکس دارای آپشن هستند، از اینرو اگرچه چالش انگیز است اما برای سطحی بدنی شما قابل انجام است. در طول 30 دقیقه تمرینات سی ایکس ورکس، مربی انجام صحیح حرکات را با ابزارهای وزنه و تیوب های مقاومتی به شما آموزش میدهد. همچنین از وزن بدن برای حرکات کرانچ و هاور استفاده می شود.همچنین تمریناتی برای باسن، کمر و پا آموزش داده می شود.

درباره مکانیسم بدنی در سی ایکس ورکس بیشتر بدانید

هر کلاس بر تکنیک های ویژه و آگاهی از فواید آن به شما گفته می شود بنابراین بدنتان را بهتر شناخته و آنرا قوی تر می کنید.

فواید

سی ایکس ورکس تمریناتی است که به سرعت قوی تر و لاغرتر گردید. بدون توجه به میزان آمادگی بدنی، بطور دائم می توانید خود را به چالش بکشید.

دانش سی ایکس ورکس

این تمرینات سنگین روی پیچ و مهره عضلات است که قسمت بالای بدن را به قسمت پایین متصل می کند. برای اسنحکام بخشید شکم و باسن بسیار مناسب است، همچنین بهبود قدرت و کمک به جلو گیری از آسیب بدنی.

فیلم های سی ایکس ورکس

نمونه ای از فعالیتهای داخل باشگاه

ثبت نام کلاس های سی ایکس ورکس

کلاس های غیرحضوری

تعداد جلسات : 4

مربی: هانیه

روزهای: آزاد

کلاس های حضوری

تعداد جلسات : 4

مربی: hanie

روزهای: زوج

تک جلسه

تعداد جلسات : 1

مربی: هانیه

روزهای: آزاد

آب کردن چربی شکم

Functional

Functional

Name Coach Time
Abs Workout Anna

Even: 8:30 - 9:30

Body Weight Ava

Odd: 16 - 17

Slide Fitness Anna

Odd: 11 - 12

Even: 8 - 9

Even: 10 - 11

TRX Hanie

Even: 19 - 20

Bosu Hanie

----

Power Cardio Roya

Even: 12:30 - 14

Even: 12:18 - 19

Cardio Roya

Even: 12 - 13

ورزش ریتمیک

Rhythmic

Rhythmic

Name Coach Time
Body Jam Anita

Even: 11 - 12

Ballet Hasti

Saturday: 16 - 17 (kids)

Sunday: 17 - 18

لسمیلز

LesMills

LesMills

Name Coach Time
Body Attack Hanie

Odd: 12 - 13

Even: 18 - 19

Body Combat Roya & Anita

Even: 13:30 - 14

Even: 10 - 11

Cx Worx

Hanie

Sedighe

Olya

Even: 19 - 19:30

Odd: 90:30 - 10

Odd: 13:30 - 14

Grit Sedighe

Odd: 9:30 - 10:30

BosyStep Hanie

Odd: 18 - 19

Body Jam Anita

Even: 11 - 12

BodyPump Helia

Odd: 12:15 - 13:15

استرچ

Stretch

Stretch

Name Coach Time
Ballet Hasti

Saturday: 16 - 17 (kids)

Sunday: 17 - 18

Yoga Fargol

Sunday & Tuesday

10:30 - 12

استرچ

Body Building

Body Building

Everyday

8 am - 10 pm

Tuesday

8 am - 18 pm

استرچ

Mixed Martial Arts

Mixed Martial Arts

Name Coach Time
Kick Boxing Roya

Even: 17 - 18

TaekWondo ---

----

New Fitness

Name Coach Time
Slide Fitness Anna

Even: 8 - 9

Even: 10 - 11

Odd: 11 - 12

Ballet Hasti

Saturday: 16 - 17 (kids)

Sunday: 17 - 18

|
All Rights Reserved @2020
| Dimvand Luxury Fintness Club |
developer : @_yacobi