بهبود

فیتنس

احساس

شادابی

اوج

تمرینات هوازی

بادی اتک چیست؟

بادی اتک فیتنس پرتحرک و پر انرژی مناسب برای افراد تازه کار و حرفه ای است. بادی اتک ترکیبی از حرکات ورزشی مانند دویدن، پریدن . جهش با تمرینات قدرتی مانند اسکات و پش آپ است. در بادی اتک مربی با تزریق انرژی و ایجاد هماهنگی در کل تمرین شما را هدایت و راهنمایی میکند و محدودیت های شما را با چالش می کشد. در طی هر جلسه تمرین تا 730 کالری از شما سوزانده مصرف می شود و به شما حسی از انجام کار بزرگ می دهد. جلسات بادی اتک 30 یا 45 دقیقه است.

در همین صفحه میتوانید جدول زمان انجام حرکات بادی اتک را ملاحظه و ثبت نام کنید.

فیتنس خود را همین امروز با باید اتک شروع کنید

یکی از نکات بارز بادی اتک این است که کارایی فیتنس شما را بهبود می بخشد - فیتنسی که برای زندگی روزمره احتیاج دارید

فواید

از آنجایی که بادی اتک تمام بدن را درگیر فعالیت و حرکت میکند علاوه بر تناسب اندام و سلامتی موجب کالری سوزی قابل توجهی می شود. حرکات تحت مراقبت مربی استقامت بدنی شما را افزایش میدهد و باعث چابکی و هماهنگی در شما می شود. سرعت عمل در کارهای روزانه از دستاوردهای بادی اتک است.

تازه شروع کردید؟

در حد وضعیت بدنی که هستید میتوانید از برنامه های بادی اتک استفاده کنید. مربیان ما با استفاده از گزینه های مناسب و کم فشار به مرور سطح فیتنس و امادگی بدنی شما را افزایش میدهند. تحقیقات نشان میدهد که راز ایجاد تناسب اندام، فیتنس تدریجی و آرام است از اینرو به افراد تازه کار پیشنهاد میکنیم با هفته ای 1 الی 2 جلسه شروع کنند و به مرور سطح فیتنس خود را بالا ببرند.

فیلمهای بادی اتک

نمونه ای از فعالیتهای داخل باشگاه

ثبت نام کلاس های بادی اتک

کلاس های غیرحضوری

تعداد جلسات : 4

مربی: هانیه

روزهای: آزاد

کلاس های حضوری

تعداد جلسات : 4

مربی: hanie

روزهای: زوج

تک جلسه

تعداد جلسات : 1

مربی: هانیه

روزهای: آزاد

آب کردن چربی شکم

Functional

Functional

Name Coach Time
Abs Workout Anna

Even: 8:30 - 9:30

Body Weight Ava

Odd: 16 - 17

Slide Fitness Anna

Odd: 11 - 12

Even: 8 - 9

Even: 10 - 11

TRX Hanie

Even: 19 - 20

Bosu Hanie

----

Power Cardio Roya

Even: 12:30 - 14

Even: 12:18 - 19

Cardio Roya

Even: 12 - 13

ورزش ریتمیک

Rhythmic

Rhythmic

Name Coach Time
Body Jam Anita

Even: 11 - 12

Ballet Hasti

Saturday: 16 - 17 (kids)

Sunday: 17 - 18

لسمیلز

LesMills

LesMills

Name Coach Time
Body Attack Hanie

Odd: 12 - 13

Even: 18 - 19

Body Combat Roya & Anita

Even: 13:30 - 14

Even: 10 - 11

Cx Worx

Hanie

Sedighe

Olya

Even: 19 - 19:30

Odd: 90:30 - 10

Odd: 13:30 - 14

Grit Sedighe

Odd: 9:30 - 10:30

BosyStep Hanie

Odd: 18 - 19

Body Jam Anita

Even: 11 - 12

BodyPump Helia

Odd: 12:15 - 13:15

استرچ

Stretch

Stretch

Name Coach Time
Ballet Hasti

Saturday: 16 - 17 (kids)

Sunday: 17 - 18

Yoga Fargol

Sunday & Tuesday

10:30 - 12

استرچ

Body Building

Body Building

Everyday

8 am - 10 pm

Tuesday

8 am - 18 pm

استرچ

Mixed Martial Arts

Mixed Martial Arts

Name Coach Time
Kick Boxing Roya

Even: 17 - 18

TaekWondo ---

----

New Fitness

Name Coach Time
Slide Fitness Anna

Even: 8 - 9

Even: 10 - 11

Odd: 11 - 12

Ballet Hasti

Saturday: 16 - 17 (kids)

Sunday: 17 - 18

|
All Rights Reserved @2020
| Dimvand Luxury Fintness Club |
developer : @_yacobi