احساس

قدرت

تحرک

کل بدن

انرژی

کاردیو فیتنس

بادی کامبت چیست؟

با قدم گذاشتن در تمرینات بادی کامبت، گام بلندی برای آمادگی بدنی برداشته اید. در طول هر جلسه تا 740 کالری می سوزانید. بادی کامبت الهام گرفته از هنرهای رزمی بطور کامل غیر تماسی است و هیچ حرکت پیچیده ای ندارد. مربیان دیم وند با چالش فشار و انگیزه سعی می کنند بهترین بهره را از هر جلسه تمرینی ببرید. استرس از شما رها شده و مثل یک بمب انرژی احساس قهرمانی خواهید داشت. جلسات بادی کامبت به مدت 30 یا 45 دقیقه برگزار می گردد و امکان اجرای مجازی آن هم در دیم وند وجود دارد.

با مشت های گره کرده راه رسیدن به تناسب اندام را آغاز کنید

بادی کامبت تمام اندام شما را به سرعت و به قدرت به تناسب می رساند. قدرت عظلانی خود را آزاد کنید.

فواید

بادی کامبت پاها را فعال، بازوها، شانه و کمر را هماهنگ میکند و هسته اصلی بدن را قوی میکند. کالری می سوزانید، بدنی هماهنگ می سازید، سرعت و چابکی و احساس قدرت به درست می آورید.

تازه شروع کردید؟

تمرینات بادی کامبت مناسب شما تنظیم خواهد شد. مربیان ما متناسب با سطح و آمادگی شما تمرین می دهند. با شروع 1 تا 2 جلسه در هفته همانند یک قهرمان تمرین خواهید کرد.

فیلم های بادی کامبت

نمونه ای از فعالیتهای داخل باشگاه

ثبت نام کلاس های بادی کامبت

کلاس های غیرحضوری

تعداد جلسات : 4

مربی: هانیه

روزهای: آزاد

کلاس های حضوری

تعداد جلسات : 4

مربی: hanie

روزهای: زوج

تک جلسه

تعداد جلسات : 1

مربی: هانیه

روزهای: آزاد

آب کردن چربی شکم

Functional

Functional

Name Coach Time
Abs Workout Anna

Even: 8:30 - 9:30

Body Weight Ava

Odd: 16 - 17

Slide Fitness Anna

Odd: 11 - 12

Even: 8 - 9

Even: 10 - 11

TRX Hanie

Even: 19 - 20

Bosu Hanie

----

Power Cardio Roya

Even: 12:30 - 14

Even: 12:18 - 19

Cardio Roya

Even: 12 - 13

ورزش ریتمیک

Rhythmic

Rhythmic

Name Coach Time
Body Jam Anita

Even: 11 - 12

Ballet Hasti

Saturday: 16 - 17 (kids)

Sunday: 17 - 18

لسمیلز

LesMills

LesMills

Name Coach Time
Body Attack Hanie

Odd: 12 - 13

Even: 18 - 19

Body Combat Roya & Anita

Even: 13:30 - 14

Even: 10 - 11

Cx Worx

Hanie

Sedighe

Olya

Even: 19 - 19:30

Odd: 90:30 - 10

Odd: 13:30 - 14

Grit Sedighe

Odd: 9:30 - 10:30

BosyStep Hanie

Odd: 18 - 19

Body Jam Anita

Even: 11 - 12

BodyPump Helia

Odd: 12:15 - 13:15

استرچ

Stretch

Stretch

Name Coach Time
Ballet Hasti

Saturday: 16 - 17 (kids)

Sunday: 17 - 18

Yoga Fargol

Sunday & Tuesday

10:30 - 12

استرچ

Body Building

Body Building

Everyday

8 am - 10 pm

Tuesday

8 am - 18 pm

استرچ

Mixed Martial Arts

Mixed Martial Arts

Name Coach Time
Kick Boxing Roya

Even: 17 - 18

TaekWondo ---

----

New Fitness

Name Coach Time
Slide Fitness Anna

Even: 8 - 9

Even: 10 - 11

Odd: 11 - 12

Ballet Hasti

Saturday: 16 - 17 (kids)

Sunday: 17 - 18

|
All Rights Reserved @2020
| Dimvand Luxury Fintness Club |
developer : @_yacobi