ایجاد

قدرت

دستیابی

قدرت و لاغری

فعالیت

تمام عضلات اصلی

بادی بامپ چیست؟

بادی بامپ برنامه ای است ایده آل برای کسانی که می خواهند سریعتر قوی، خوش اندام و لاغر شوند. استفاده از وزنه های سبک و متوسط همراه با تکرار حرکت ویژگی بادی بامپ است. در هر جلسه می توانید تا 540 کالری بسوزانید. مربیان با استفاده از حرکات علمی و مهندسی شده پشت و تکنیک های پمپاژ به همراه موسیقی، انگیزه و انرژی به شما کمک میکنند خیلی بیشتر از حرکت انفرادی توسط خودتان عملکرد بهتری داشته باشید. در این برنامه باشگاه را با انرژی و سرخوشی شادمانی ترک خواهید کرد. بادی بامپ در جلسات 30 یا 45 دقیقه ای برگزار می گردد. همچنین امکان برگزاری مجازی و در خانه هم ممکن است.

در همین صفحه میتوانید جدول زمان انجام حرکات بادی اتک را ملاحظه و ثبت نام کنید.

فیتنس خود را همین امروز با باید اتک شروع کنید

یکی از نکات بارز بادی اتک این است که کارایی فیتنس شما را بهبود می بخشد - فیتنسی که برای زندگی روزمره احتیاج دارید

فواید

تمرینات با استفاده از دمبل و هالتر موجب کالری سوزی، فرم دهی و استقامت بدن می شود، قدرت بدن را افزایش می دهد و استحکام استخوان ها را زیاد می کند.

تمرینات کاملا علمی

با استفاده از فرمول وزنه سبک و تعداد بالا، بادی بامپ موجب لاغری، عضلات ورزشی و بهبود متابولیسم می شود و شکل بدن را بهتر می کند.

بخش فیلم سی ایکس ورکس

نمونه ای از فعالیتهای داخل باشگاه

ثبت نام کلاس های بادی پامپ

کلاس های غیرحضوری

تعداد جلسات : 3

مربی: هانیه

روزهای: آزاد

کلاس های حضوری

تعداد جلسات : 3

مربی: hanie

روزهای: زوج

تک جلسه

تعداد جلسات : 1

مربی: هانیه

روزهای: آزاد

آب کردن چربی شکم

Functional

Functional

Name Coach Time
Abs Workout Anna

Even: 8:30 - 9:30

Body Weight Ava

Odd: 16 - 17

Slide Fitness Anna

Odd: 11 - 12

Even: 8 - 9

Even: 10 - 11

TRX Hanie

Even: 19 - 20

Bosu Hanie

----

Power Cardio Roya

Even: 12:30 - 14

Even: 12:18 - 19

Cardio Roya

Even: 12 - 13

ورزش ریتمیک

Rhythmic

Rhythmic

Name Coach Time
Body Jam Anita

Even: 11 - 12

Ballet Hasti

Saturday: 16 - 17 (kids)

Sunday: 17 - 18

لسمیلز

LesMills

LesMills

Name Coach Time
Body Attack Hanie

Odd: 12 - 13

Even: 18 - 19

Body Combat Roya & Anita

Even: 13:30 - 14

Even: 10 - 11

Cx Worx

Hanie

Sedighe

Olya

Even: 19 - 19:30

Odd: 90:30 - 10

Odd: 13:30 - 14

Grit Sedighe

Odd: 9:30 - 10:30

BosyStep Hanie

Odd: 18 - 19

Body Jam Anita

Even: 11 - 12

BodyPump Helia

Odd: 12:15 - 13:15

استرچ

Stretch

Stretch

Name Coach Time
Ballet Hasti

Saturday: 16 - 17 (kids)

Sunday: 17 - 18

Yoga Fargol

Sunday & Tuesday

10:30 - 12

استرچ

Body Building

Body Building

Everyday

8 am - 10 pm

Tuesday

8 am - 18 pm

استرچ

Mixed Martial Arts

Mixed Martial Arts

Name Coach Time
Kick Boxing Roya

Even: 17 - 18

TaekWondo ---

----

New Fitness

Name Coach Time
Slide Fitness Anna

Even: 8 - 9

Even: 10 - 11

Odd: 11 - 12

Ballet Hasti

Saturday: 16 - 17 (kids)

Sunday: 17 - 18

|
All Rights Reserved @2020
| Dimvand Luxury Fintness Club |
developer : @_yacobi